2019/08/20

Elektrische actuators voor hulpverleningsvoertuigen

Nieuws/Artikelen

Vanaf het begin van het menselijk bestaan wordt de mens met de plaag van het vuur geconfronteerd. Bevolkingen hebben zich spontaan verenigd om dit verschijnsel te voorkomen en te helpen doven.

In het verleden lag de taak van brandbestrijding in Europa in de handen van kerkleden zoals monniken en religieuzen, vervolgens van ambachtslieden en kooplieden en ten slotte van de bouwcorporatie.

 

In Frankrijk werd het brandbeheer in eerste instantie toevertrouwd aan de koninklijke en burgerlijke garde, ofwel de veiligheidseenheden, en vervolgens aan de gemeentemagistraten. Op bevel van de politie moesten huiseigenaren een vaste watervoorziening (grote container) in de buurt van hun voordeur houden. Er was echter geen aanvullende informatie beschikbaar over hoe te handelen en wat te doen in geval van brand.

 

In het verleden waren dus individuele personen zelf verantwoordelijk in geval van brand om ervoor te zorgen dat hele dorpen of steden niet hierdoor vernietigd werden.

Dankzij evolutie en technologische ontwikkelingen werden vrijwillige en professionele brandweerlieden opgeleid om met verschillende soorten incidenten om te gaan. Ook de apparatuur is in de loop der jaren geëvolueerd en efficiënter geworden.

Of het nu gaat om brandbeheersing, verkeersongevallen of ongevallen thuis, reddingsacties in de bergen, gevaarlijke omgevingen of andere interventies (overstromingen, instortingsgevaar, gaslek), brandweerlieden moeten hun technieken en uitrusting aanpassen.

 

Waarom overstappen naar elektrische lineaire actuators?

Nieuwe technologieën zoals elektrische actuators zijn belangrijke ontwikkelingen in de "voertuigsector". Het vermogen van hulpvoertuigen om te helpen in gevaarlijke situaties is belangrijk, zowel vandaag als in de toekomst, en vormt een uitdaging die we blijven ontwikkelen om de technologische evolutie te verbeteren.

Elektrische lineaire actuators zijn het ideale alternatief voor hydraulische of pneumatische actuators, omdat ze alle mogelijke problemen met betrekking tot leidingen, compressoren of olielekken voorkomen. Hierdoor hebben ze weinig of geen onderhoud nodig.

TiMOTION biedt betrouwbare, solide en duurzame oplossingen die vrijwel onderhoudsvrij zijn.

TiMOTION en elektrische lineaire actuatortechnologie dragen bij aan deze verbeteringen via verschillende specifieke en gespecialiseerde toepassingen.

 

Enkele concrete toepassingen

 

TiMOTION biedt complete oplossingen die kunnen worden aangepast aan een breed scala van toepassingen met betrekking tot brandweervoertuigen: reddingsvoertuigen, tankwagens, hulpverleningsvoertuigen, ladderwagens en brancards.

 

  • Reddingsvoertuigen en verstelbare lichtsignalering:

 

Bij reddingsvoertuigen, bijvoorbeeld, zullen de elektrische actuators de gebruiker in staat stellen om bepaalde taken uit te voeren, zoals het installeren van bewegwijzering en het plaatsen van verlichte borden in het geval van een verkeersongeluk.

Onze elektrische actuators MA1 of MA2 kunnen worden gebruikt om de waarschuwingsborden op brandweerauto's te regelen en zo automobilisten snel te waarschuwen voor het ongeval en de veiligheid van iedereen te waarborgen.

Met hun respectievelijke draagvermogens van 4.500N en 8.000N maken MA1 en MA2 het bedienen van dit type verkeersborden mogelijk. Door hun zelfsluitende kracht kunnen ze indien nodig sterke windstoten weerstaan.  Ze zorgen ook voor effectieve communicatie gedurende de hele interventie.

  • Tankwagens met brandslang:

 

De elektrische actuators die op roterende brandslangsystemen zijn geïnstalleerd, kunnen nauwkeurig in de gewenste richting gedraaid worden om het water zo efficiënt mogelijk te richten en het blussen te optimaliseren. De MA5 is speciaal voor deze toepassing geschikt dankzij zijn IP69K. Deze extra bescherming zorgt voor een hoge weerstand tegen waterstralen of andere corrosieve stoffen.

 

  • Reddings en hulpverleningsvoertuigen - brancards:

Hulpverlening aan de slachtoffers blijft de belangrijkste activiteit van brandweer- en reddingsdiensten. De medische en eerstehulpuitrusting aan boord van het voertuig maakt het mogelijk om verschillende slachtoffers de nodige hulp te bieden en te monitoren terwijl ze - al dan niet behandeld - naar een ziekenhuis worden overgebracht.

 

Onze elektrische actuators kunnen ook in elektromechanisch bediende brancards worden toegepast om deze te kunnen kantelen, in hoogte verstellen en een persoon in een geschikte hoek verplaatsen.

Dit brancard-systeem zorgt ervoor dat het slachtoffer snel in het hulpverleningsvoertuig geïnstalleerd wordt terwijl de gezondheid van de bedieners gewaarborgd blijft.

De brancard kan worden uitgerust met een TA31QR om de rugleuning te verstellen en, in geval van nood, deze zeer snel te laten zakken om de nodige zorg te kunnen verlenen.

De TA31 kan worden gebruikt om de positie van de poten te verstellen en ten slotte kan de TA37 de hoogte van de brancard aanpassen. Met onze TMH16-afstandsbediening, aangesloten op de TC14-besturingskast, kunt u het hele systeem bedienen. Een TBB7 reservebatterij wordt ook aanbevolen, zodat het systeem altijd operationeel is.

Alle apparatuur is bedoeld om de efficiëntie van brandweerlieden te verbeteren tijdens incidenten en ongevallen waarbij het leven van personen snel in gevaar kan komen te staan.

De kenmerken van onze producten, zoals van de IP69K, robuustheid, snelheid en weinig of zelfs geen onderhoud, maken deze bijzonder betrouwbaar en geschikt voor industriële omgevingen. Ze voldoen ruimschoots aan de veiligheids- en weerstandsnormen die dit type omgeving vereist onder soms extreme gebruiksomstandigheden (ondersteuning van zware belasting, slecht weer, corrosieve producten, stof).

 

Elektrische actuators kunnen worden gebruikt in alle soorten hulpverleningsvoertuigen.

 

In Frankrijk kunnen EDF/GDF-voertuigen bijvoorbeeld tijdelijke mobiele zonnepanelen installeren in geval van stroomuitval. In dit geval passen onze elektrische cilinders de panelen aan op basis van blootstelling aan de zon om de elektriciteitsproductie te maximaliseren.

Ambulances kunnen zoals brandweerauto's ook van elektromechanische brancards worden voorzien voor een eenvoudigere patiëntenzorg.

 

Voor meer informatie over onze geavanceerde technologie of hoe u uw voertuigen kunt uitrusten, kunt u contact opnemen met TiMOTION Europe.

 

TiMOTION Europe

This mobile site is designed for compatibility with iOS 8.0+ or Android 5.0+ devices.