1. Duurzame ontwikkeling

We bieden milieuvriendelijke producten om hulpbronnen te sparen. Bovendien garanderen we een eerlijke en billijke werkplek. We geven prioriteit aan onze activiteiten om verantwoorde en duurzame groei te garanderen.

 

1-1. Milieubeleid
We maken innovatieve, efficiënte producten die voldoen aan strenge milieuveiligheidsnormen. Onze inzet op dit gebied komt tot uiting in het gebruik van duurzame materialen, initiatieven voor afvalvermindering en energiezuinige praktijken. We eisen van onze leveranciers dat ze aan dezelfde normen voldoen. Om dit doel te bereiken, zetten we ons in om snel in te spelen op de verschillende milieuvoorschriften en -richtlijnen.

 

 • RoHS (Beperking van gevaarlijke stoffen)

Al onze producten voldoen aan de RoHS-richtlijn van de EU. We houden de ontwikkelingen van de RoHS-normen nauwlettend in de gaten en blijven onze producten en documenten bijwerken. Klik hier voor meer informatie over de RoHS-verklaring.

 

 • Beleid inzake mineralen afkomstig uit conflictgebieden

TiMOTION garandeert de traceerbaarheid van de 3TG's (tantaal, tin, wolfraam en goud) in zijn producten. Klik hier voor meer informatie over het beleid van TiMOTION inzake mineralen afkomstig uit conflictgebieden.

 

 

 • REACH-norm (Registratie, Evaluatie en Autorisatie van Chemicaliën)
 • MDR (Verordening betreffende medische hulpmiddelen)
 • Vermindering van verpakkingsafval
 • Biocompatibiliteit
 • WEEE-richtlijn (Afgedankte elektrische en elektronische apparatuur)
 • Gerecycleerde Materiale

 

1-2. Maatschappelijke verantwoordelijkheid van het bedrijf
We stellen hoge normen inzake de maatschappelijke verantwoordelijkheid van het bedrijf voor onszelf en onze zakenpartners en communiceren deze verwachtingen naar onze werknemers en leveranciers. 

We hechten waarde aan openheid en eerlijkheid in alle aspecten van onze activiteiten. Transparantie en rechtvaardigheid zijn essentiële elementen van onze bedrijfsmethoden. 
We bieden geen steekpenningen aan en betalen geen steekpenningen, we vermijden belangenconflicten, we accepteren alleen gepaste giften en liefdadigheidsdonaties en we zijn voorstander van eerlijke concurrentie. 

We verwachten van al onze werknemers en zakenpartners dat ze deze waarden en ons streven naar ethisch gedrag respecteren.

2. ISO-certificaties

Door te voldoen aan de precieze criteria inzake optimale praktijken van deze ISO-normen, bevestigt TiMOTION opnieuw zijn toewijding aan zijn klanten, terwijl het bedrijf zijn missie, visie en kernwaarden van vertrouwen, communicatie en passie bevordert. Klik op de volgende links om de bijbehorende certificaten te verkrijgen.

 • ISO 9001: Systeem voor kwaliteitsbeheer (KMS)
 • ISO 13485: Specifiek KMS voor de veiligheid en doeltreffendheid van medische hulpmiddelen
 • ISO 14001: Milieubeheersysteem

3. Garantie

TiMOTION garandeert al zijn nieuwe producten aan zijn klanten. Raadpleeg hieronder de garantievoorwaarden van TiMOTION voor elk van onze marktsegmenten:

This mobile site is designed for compatibility with iOS 8.0+ or Android 5.0+ devices.